Da man i folketinget nedsatte et advisory board for cirkulær økonomi, det man populært kalder vuggetilvugge, blev jeg rigtig glad. Det er nemlig noget jeg har arbejdet med i mange år.

For mig har det været en selvfølge at vi ikke kan blive ved med at bruge og smide væk. Vi har jo kun denne ene jordklode. I dag bruger vi i øjeblikket hvad der svarer til 3 jordkloder med vores brug og smid væk kultur. Det må vi ændre. En af måderne er ved at tænke cirkulært (vugge til vugge) i stedet for lineært(vugge til grav). Når først man kommer i gang, er der uendelige muligheder for nye forretningsmodeller, produkter og services.

Det kan blive en hel sport at finde nye anvendelsesmuligheder ved resurser der bare bliver smidt ud i dag.  

Det handler om at bryde den lige linje, hvor værdifulde rå materialer produceres, forbruges og til sidst smides væk. Dette konstante tab af værdi er altså både et tab for den virksomhed, der producerer, kommune, region og stat der forvalter affaldet, jordkloden som helhed og i sidste ende os   som forbrugere. 

Der ligger et kæmpe potentielle for små og mellemstore virksomheder i at omstille til en cirkulær forretningsmodel. Det kan nemlig både spare råstoffer, skabe lokale arbejdspladser, styrke eksporten og bruge bæredygtighed som konkurrenceparameter.

Det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at komme i gang med denne omstilling alene, derfor kommer jeg gerne ud i virksomhederne med det formål at hjælpe til med at kortlægge virksomhedens brug af ressourcer og ikke mindst restprodukter. På den måde for vi kortlagt hvilke virksomheder der kan gøre brug af hinandens restprodukter. Hvilke materiale strømme, affald og biprodukter som kan danne grundlag for industrielle symbioser, som i Kalundborg og fremtidige virksomhedsforløb.

Jeg ser gerne at alle 98 kommuner i landet har grønne væksthuse med cirkulær økonomi som grobund for nye uddannelser, jobskabelse, iværksætteri, erhvervsudvikling og fremtidens digitale arbejdsmarked. En kreativ sjæl som jeg har netop det helikopter blik fremtiden kræver for at tænke innovativt og på tværs af brancher og fag. Så kontakt mig hvis du eller i vil have hjælp til udvikling af en ny forretningsmodel for jeres produktion eller service.