ABOUT US

We believe our goods are meaningful because of the
thoughtfulness of the people behind them

Da man i folketinget nedsatte et advisory board for cirkulær økonomi, det man populært kalder vuggetilvugge, blev jeg rigtig glad. Det er nemlig noget jeg har arbejdet med i mange år.

For mig har det været en selvfølge at det er vejen frem. For ved at tænke cirkulært (altså vugge til vugge) i stedet for lineært hvor det er vugge til grav. Kan man lave mange nye forretningsmodeller, produkter og services.

Cirkulær økonomi handler om at være kreativ og skabe både produktivitet og arbejdspladser, det gør vi ved at arbejde med, hvordan ressourcer bedst anvendes, genbruges og genanvendes. Det er noget vi kan arbejde med på tværs af kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og borgere imellem.

Det handler om at bryde den lige linje, hvor værdifulde rå materialer produceres, forbruges og til sidst smides væk. Dette konstante tab af værdi er altså både et tab for den virksomhed, der producerer, såvel som et tab for den kommune som forbruger. Derfor har vi som Kommune en central rolle i at få vendt denne udvikling og få skabt en positiv økonomisk grøn omstilling.

Der ligger et kæmpe potentielle for små og mellemstore virksomheder i at omstille til en cirkulær forretningsmodel. Det kan nemlig både spare råstoffer, skabe lokale arbejdspladser, styrke eksporten og bruge bæredygtighed som konkurrenceparameter.

Det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at komme i gang med denne omstilling alene, derfor kommer jeg gerne ud i virksomhederne med det formål at hjælpe til med at kortlægge virksomhedens brug af ressourcer og ikke mindst restprodukter. På den måde for vi kortlagt hvilke virksomheder der kan gøre brug af hinandens restprodukter. Hvilke materialestrømme, affald og biprodukter som kan danne grundlag for industrielle symbioser, som i Kalundborg og fremtidige virksomhedsforløb.

Jeg ser gerne at alle 98 kommuner i landet har grønne væksthuse med cirkulær økonomi som grobund for nye uddannelser, jobskabelse, iværksætteri, erhvervsudvikling og fremtidens digitale arbejdsmarked. En kreativ sjæl som jeg har netop det helikopter blik fremtiden kræver for at tænke innovativt og på tværs af brancher og fag.