Grønne løsninger og biogas:

Flere steder i danmark har der været meget snak om biogasanlæg. mest på grund af al den transport der ville blive, samt lugten fra og af gyllen. Det samme kan siges om svineproduktionen, da der lige er givet tilladelse til udvidelse af svinebesætningen på flere gårde til adskillige ekstra svin (flere svin mere gylle til biogas).

Jeg er enig i betænkelighederne ved begge dele. Problemet er bare at hvis vi fortsat skal have en form for landbrugs produktion i Danmark og vi også vil have en energi opvarmning der er til at betale, skal der tænkes nyt med smartere løsninger. Heldigvis er der løsninger hvis man har modet til det. 

Det er f.eks at bygge et kombineret bæredygtigt grønt gartneri /svinestald og biogasanlæg i en bygning.

Svinene for lov at gå frit i hallen på strøelse, et biogasanlæg nedenunder omdanner deres gylle til varme som bliver dirigeret op på salen over svinene til et tomatgartneri, som selvfølgelig også får restproduktet fra biogassen til jorden. Dermed kan man gøre flere tilfredse, landmanden kan give dyrene gode forhold og ikke behøve at klippe haler og tænke på liggesår, samtidig med han kan have en stor økonomisk bæredygtig produktion, plus han får den ekstra gevinst at dyrke mere på samme areal. Naboerne slipper for lugtgenerne, spredningen på markerne og transporten af gyllen, og vi får alle glæden af mindre Co2, plus den overskudsvarme der ville være, kunne føres til kraftvarmeværket. Og hvem siger vi ikke kan gøre det samme med andre dyrehold såsom mink for eksempel, det gælder om at tænke nyt og på tværs af brancher i fremtiden hvis der skal være plads til os alle og vi alle fortsat skal have den levestandard vi har i dag.

Sådan kan en kombineret stald, gartneri og biogasanlæg se ud 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *